Обратно към всички книги

Български език и литература за НВО 7. клас

Български език и литература за НВО 7. клас

Автори: Красимира Йорданова, Валентина Константинова, Валентина Симеонова, Валерия Пенчева, Виолета Инева, Галина Стайкова, Гергана Търнева, Диана Миронова, Елисавета Руйчева, Ива Захариева, Любов Кръстева, Людмила Малинова, Мариана Косева, Нели Ставрева, Нина Щи

Цена: 20 лв.

Сборникът „Български език и литература за НВО 7. клас" на издателство Веди представя задачи за работа по изпитния формат на НВО върху учебното съдържание от 5., 6. и 7. клас. Включени са и трите компонента на изпита за НВО: български език, литература, преразказ. Чрез тестовете по български език учениците овладяват езиковите норми, развиват умения за разпознаване и употреба на всички необходими понятия и категории. Включени 54 тематични теста, както и 8 общи теста със задачи по формата на НВО. Предложените литературни анализи улесняват разбирането на художествените творби и възприемането на техните особености и послания. Чрез тестовете по литература се затвърждават знанията за всяка изучавана творба и се правят съпоставки между отделни произведения. Анализите и тестовете подпомагат работата по създаването на коментар върху цитат от художествен текст. Включени са 38 тематични теста и 4 общи теста, обхващащи цялото учебно съдържание чрез задачи по формата на НВО. Текстовете за преразказ с дидактическа задача дават възможност за усъвършенстване на различни умения – вярно, подробно и логически свързано преразказване на съдържанието, открояване и проследяване на художествените детайли в текста, преобразуване на пряката реч в непряка, предаване на „разказ в разказа“. Предложени са 6 текста за преразказ.
Всички права запазени. Веди © 2023