За контакт

Веди
Офис:
гр. София, ул. "Александър Жендов" 6, ет. 4, стая 421,
от 9 до 17 часа, всеки работен ден,
тел: 02/ 971-47-82
0888-95-98-13   0888-96-04-59

www.vedi.bg
e-mail: info@vedi.bg

map_400

Офисът на Веди се намира срещу Външно министерство
и в непосредствена близост до зала Универсиада.
(Ул. "Ал. Жендов" е перпендикулярна на бул. "Шипченски проход" и минава под бул. "Цариградско шосе",  сградата е 6-етажна, входът е от ляво на сградата и е пристроен към нея.)

До офиса може да се стигне с трамвай 20 и 23 - спирка "Зала Универсиада".
С всички тролейбуси, които се движат по бул. "Цариградско шосе", спирка "Ал. Жендов".

Банкова сметка
Веди БГ ЕООД
IBAN   BG91BUIN95611000376652
Алианц Банк България АД
BIC BUINBGSF

Основание - записват се трите имена на ученика

Всички права запазени. Веди © 2023