12. клас    2023 / 2024 уч.г.
Няма свободни места в курсовете за 12. клас за 2023/2024 уч.г.


Курсове:

     – Курс за подготовка за матура по БЕЛ върху общообразователната подготовка

     – Курс за подготовка за матура по математика върху профилираната подготовка

     Записването започва от 1.05.2023 г.

     Записването може да направите:

     – онлайн през сайта www.vedi.bg;

     – на телефон 02 / 971-47-82 от 9 до 17 ч. в работните дни;

     – в офиса на адрес София ул. Александър Жендов, № 6, ет.4, стая 421, от 9 до 17 ч. в работните дни.

Записващите в офиса или по телефона трябва предварително да са прочели Общите условия и политики на сайта www.vedi.bg.

Входен тест

Входните тестове се провеждат на 3., 4., 10. или 11. юни (по избор на ученика).
Учениците, които са пропуснали датите за входен тест, може да го направят по уговорка. Ученикът трябва предварително да е записан и да е направена първата вноска.

Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входните тестове. С разпределението се определя и денят за посещение (събота или неделя).

Учениците носят само химикалка. Тестът по БЕЛ е върху учебния материал, изучаван до 11. клас в общообразователната подготовка, а по математика – върху учебния материал, изучаван в 11. клас в профилираната подготовка. Входните тестове са по 60 минути.

За разпределението по групи и за началото на курса ще получите допълнително съобщение.

Продължителност на курса и такса за обучение

Продължителността на курса за всеки от предметите БЕЛ и математика е по 30 занятия по 6 уч.ч. по 45 минути или 180 уч.ч. за учебната година. Таксата за обучение се внася на три равни вноски по 610 лева или по 10,17 лв. за учебен час. (Приравнено към учебни часове по 40 минути продължителността на курса е 202,5 уч.ч. и 9,04 лв. за уч.ч. от 40 мин.)

За втори записан предмет всяка от вноските е по 579,50 лв.

В група се обучават от 8 до 12 ученици.

Курсовете се провеждат в събота или в неделя от 8:30 до 13:30 часа.

Цената включва обучението на учениците, материалите за обучение, провеждането на пробни матури.

На пробните матури не може да се явяват ученици, които не посещават курса по съответния предмет.

Място на провеждане

Курсовете се провеждат в 1 СУ „Пенчо Славейков” София ул. Стара планина № 11.

При заетост на училищната сграда поради провеждане на олимпиади, избори и други; при епидемия или пандемия или поради каквато и да е друга причина, поради която не може да се ползва училищната сграда, занятията може да се проведат по друго време или онлайн.

Материали за обучение

В цената са включени сборник по БЕЛ печатно издание на Веди; учебни книги по български език и литература и по математика, специално разработени за курса. Материалите се раздават на учениците по време на занятията.

За родителите

На първото занятие учениците трябва да носят тетрадки голям формат.

Учениците трябва да присъстват редовно на занятия. В случай, че се налага ученикът да отсъства, желателно е родителят да се обади в офиса. За пропуснато занятие консултации не се дават. Родителят поема ангажимента да вземе материалите, ако такива се предвиждат за това занятие и да се информира за зададената нова домашна работа.

Всеки родител има профил на сайта vedi.bg. Съобщенията, засягащи курса на обучение, се изпращат по имейла и са достъпни в профила на родителя.

Таксата за обучение е разделена на три равни вноски. Първата се прави при записването, втората – през ноември, третата – през февруари.

При записан един предмет всяка вноска е по 610 лв. За втори предмет всяка вноска е по 579,5 лв.

Вноската може да се внесе

– събота и неделя (когато имаме занятия) в училището от 8:30 до 13:30 часа;

– от понеделник до петък в офиса от 9 до 17 часа;

– с банков превод:

Веди.БГ ЕООД

IBAN BG91BUIN95611000376652

Алианц Банк България АД   BIC BUINBGSF

Основание: Посочват се трите имена на ученика.

Когато вноската е направена с банков превод, ще получите писмо на Вашия e-mail за направеното плащане.

Отстъпки от таксата:

Когато в една и съща учебна година в курсовете на Веди се обучават две или повече деца от едно семейство, всяко от децата ползва 5% отстъпка от таксата за обучение за избрания курс.

Когато при записването се внесе годишната такса, се ползва 3% отстъпка.

 


Школа Веди си запазва правото за промени в условията.

 

 

(когато имаме занятия)
Всички права запазени. Веди © 2024