12. клас    2024 / 2025 уч.г.


Курсове:
     – Курс за подготовка за матура по БЕЛ върху общообразователната подготовка
     – Курс за подготовка за матура по математика върху профилираната подготовка
     Записването започва от 8.05.2024 г.
     Записването може да направите:
     – онлайн през сайта vedi.bg ;
     – на телефон 02 / 971-47-82 от 9 до 17 ч. в работните дни;
     – в офиса на адрес София, ул. Александър Жендов № 6, ет.4, стая 421, от 9 до 17 ч. в работните дни.

Ако сте направили онлайн записване, системата ще Ви даде срок за внасяне на първата вноска. След получаване на плащането, ще Ви изпратим разпределението за входния тест.

Записващите в офиса или по телефона трябва предварително да са прочели Общите условия и политики на сайта www.vedi.bg.

Входен тест

На входен тест се явяват учениците, които са внесли първата вноска от таксата за обучение.

Входните тестове се провеждат на 15. или 16. юни.

Разпределението по групи за курса по БЕЛ се прави в зависимост от резултата на входните тестове. С разпределението се определя и денят за посещение (събота или неделя).

Курсът по математика се провежда само в събота.

Тестът по БЕЛ е върху учебния материал, изучаван до 11. клас в общообразователната подготовка, а по математика – върху учебния материал, изучаван в 11. клас в профилираната подготовка. Входните тестове са по 60 минути. Учениците носят само химикалка.

Продължителност на курса и такса за обучение

Продължителността на курса за всеки от предметите БЕЛ и математика е по 30 занятия по 6 уч.ч. по 45 минути или 180 уч.ч. за учебната година. Таксата за обучение се внася на три равни вноски по 690 лева (11,50 за уч.ч. от 45 мин. или 10,22 за уч.ч. от 40 мин.)

За втори записан предмет всяка от трите вноски е по 621 лв.

Разпределението на вноските е следното - първата се прави при записването, втората – през ноември, третата – през февруари. Ученик, който не е направил първата вноска не се счита за записан.

Цената включва обучението на учениците и материалите за обучение.

Начало на курса, място и време на провеждане

Първото занятие е на 14/15 септември 2024 г.

Годишният график на занятията се раздава на първото занятие.

Курсовете се провеждат в 1 СУ „Пенчо Славейков”, София, ул. Стара планина № 11.

Курсът по БЕЛ се провежда в събота или неделя, а по математика – в събота. Занятията са по 6 уч.ч. от 8:30 часа до 13:30 часа.

Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входните тестове. С разпределението се определя и денят за посещение по БЕЛ (събота или неделя).

В група се обучават от 8 до 12 ученици.

При заетост на училищната сграда поради провеждане на олимпиади, избори и други; при епидемия или пандемия, или поради каквато и да е друга причина, поради която не може да се ползва училищната сграда, занятията може да се проведат по друго време или онлайн.

Материали за обучение и пробни матури

В цената са включени сборник по БЕЛ печатно издание на Веди; учебни книги по български език и литература и по математика, специално разработени за курса. Материалите се раздават на учениците по време на занятията.
Материалите се носят на всяко занятие.

В курса на обучение се правят пробни матури по БЕЛ и по математика. На пробните матури не може да се явяват ученици, които не посещават курса по съответния предмет.

За родителите

На първото занятие учениците трябва да носят тетрадки голям формат.

Учениците трябва да присъстват редовно на занятията. В случай, че се налага ученикът да отсъства, желателно е родителят да се обади в офиса. За пропуснато занятие консултации не се дават. Родителят поема ангажимента да вземе материалите, ако такива се предвиждат за това занятие и да се информира за зададената нова домашна работа.

Всеки родител има профил на сайта vedi.bg. Съобщенията, засягащи курса на обучение, се изпращат по имейла и са достъпни в профила на родителя.

Таксата за обучение е разделена на три равни вноски. Първата се прави при записването, втората – през ноември, третата – през февруари.

При записан един предмет всяка вноска е по 690 лв. За втори предмет всяка вноска е по 621 лв.

Вноската може да се внесе:
– събота и неделя в училището (когато имаме занятия) от 8:30 до 13:30 часа;
– в офиса от 9 до 17 часа в работните дни;
– с банков превод:
Веди.БГ ЕООД
IBAN BG91BUIN95611000376652
Алианц Банк България АД   BIC BUINBGSF

Основание: Посочват се трите имена на ученика.

Когато вноската е направена с банков превод, ще получите писмо на Вашия e-mail за направеното плащане.

Отстъпки от таксата:

Когато в една и съща учебна година в курсовете на Веди се обучават две или повече деца от едно семейство, всяко от децата ползва 5% отстъпка от таксата за обучение за избрания курс.

Когато при записването се внесе годишната такса, се ползва 3% отстъпка.


Школа Веди си запазва правото за промени в условията.

 

 

На първото занятие учениците трябва да носят тетрадки голям формат.

Учениците трябва да присъстват редовно на занятията. В случай, че се налага ученикът да отсъства, желателно е родителят да се обади в офиса. За пропуснато занятие консултации не се дават. Родителят поема ангажимента да вземе материалите, ако такива се предвиждат за това занятие и да се информира за зададената нова домашна работа.

Всеки родител има профил на сайта vedi.bg. Съобщенията, засягащи курса на обучение, се изпращат по имейла и са достъпни в профила на родителя.

Таксата за обучение е разделена на три равни вноски. Първата се прави при записването, втората – през ноември, третата – през февруари.

При записан един предмет всяка вноска е по 690 лв. За втори предмет всяка вноска е по 621 лв.

Вноската може да се внесе

– събота и неделя в училището (когато имаме занятия) от 8:30 до 13:30 часа;

– в офиса от 9 до 17 часа в работните дни;

– с банков превод:

Веди.БГ ЕООД

IBAN  BG91BUIN95611000376652

Алианц Банк България АД   BIC BUINBGSF

Основание: Посочват се трите имена на ученика.

Когато вноската е направена с банков превод, ще получите писмо на Вашия e-mail за направеното плащане.

Всички права запазени. Веди © 2024