12. клас    2020 / 2021 уч.г.


Курсове:
      -  Курс за подготовка за матура по БЕЛ
      -  Курс за подготовка за кандидатстудентски изпит по БЕЛ
      -  Курс за подготовка за матура и кандидатстудентски изпит по математика
В група се обучават до 12 ученици. Провеждат се в събота или в неделя, в 1 СУ.
Записване
      ОНЛАЙН,
      в офиса или 
      на телефон 02-971-47-82 в работните дни от 9 до 17 часа
Записващите в офиса или по телефона тряба предварително да са прочели Общите условия и политика за обработване на личните данни.
Таксата за обучение в целогодишния курс е:
     3 вноски по 420 лева за един записан целогодишен курс
     3 вноски по 399 лева за втори записан целогодишен курс.
Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари.   
Първото занятие е на 26 или 27 септември
Продължителност на курса - Продължителността на всеки от целогошните курсове е 180 учебни часа (по 45 минути).
Време и място за провеждане:
      в събота или в неделя в 1 СУ
      от 8.30 до 13.30 часа, общо 6 учебни часа  
Денят (събота или неделя) зависи от разпределението по групи, което се прави след входния тест.
Забележка. Възможно е да има занятия, които да бъдат след обяд или в другия от дните събота и неделя, или и в двата дни събота и неделя, или в други неучебни дни. При невъзможност занятията да бъдат в присъствена форма, те може да се проведат онлайн.
Материали
Учениците не заплащат материалите за обучение.
За обучението
Богатият опит, добрата научна подготовка, грижата и вниманието на преподавателите от Веди осигуряват на зрелостниците и кандидат-студентите перфектна подготовка по предметите български език и литература и математика. Така те са високо конкурентно способни и могат да кандидатстват успешно навсякъде, където има изпити по тези предмети за висшите училища. С подготовката си от курсовете зрелостниците се представят отлично на матурите.

Отстъпки от таксата. Когато в една и съща учебна година се обучават две или повече деца от едно семейство, всяко от децата ползва 5% отстъпка от таксата за обучение за избрания курс.
Когато при записването се внесе годишната такса, се ползва 3% отстъпка.

 

 

Забележка. Възможно е да има занятия, които да бъдат след обяд или в другия от дните събота и неделя, или и в двата дни събота и неделя, или в други неучебни дни. При невъзможност занятията да бъдат в присъствена форма, те може да се проведат онлайн.
Всички права запазени. Веди © 2020