12. клас    2022 / 2023 уч.г.


Няма свободни места за курсовете за 12. клас.

Курсове:
      -  Курс за подготовка за матура по БЕЛ върху задължителната подготовка, изучавана в училище.
      -  Курс за подготовка за матура по математика върху профилираната подготовка, изучавана в училище. За  този курс се записват само ученици, избрали профил "Математика" в училище.

В група се обучават от 8 до 12 ученици.
Провеждат се в събота или в неделя, в  1. СУ "Пенчо Славейков" София, ул. Стара планина 11.

Записване
      ОНЛАЙН,
      в офиса или 
      на телефон 02-971-47-82 в работните дни от 9 до 17 часа.
Записващите в офиса или по телефона тряба предварително да са прочели Общите условия и политика за обработване на личните данни.
Таксата за обучение е:
     3 вноски по 490 лева за един записан курс
     3 вноски по 465.50 лева за втори записан курс.
Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари.   
Продължителност на курса - Продължителността на всеки от курсовете е 30 занятия по 6 учебни часа (по 45 минути).
Време и място за провеждане:
      в събота или в неделя
      в  1. СУ "Пенчо Славейков" София, ул. Стара планина 11
      от 8.30 до 13.30 часа, общо 6 учебни часа 
Възможно е (по изключение) да има занятия, които да бъдат след обяд или в двата дни събота и неделя, или в друго време.
Входен тест и разпределение по групи
      На 12.VI.2022 г. (неделя)
На входния тест се явяват ученици, които са записани за курс.
Входният тест има за цел да установи нивото на знания на учениците. Тестът е върху учебния материал, изучаван до 11. клас по БЕЛ в задължителната подготовка, а по математика - в профилираната подготовка.
Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входния тест. В група се обучават от 8 до 12 ученици.
Денят (събота или неделя) се определя от разпределението по групи.

За обучението
Учениците не заплащат материалите за обучение.
Богатият опит, добрата научна подготовка, грижата и вниманието на преподавателите от Веди осигуряват на зрелостниците перфектна подготовка по предметите български език и литература и математика.

Отстъпки от таксата. Когато в една и съща учебна година в курсовете на Веди се обучават две или повече деца от едно семейство, всяко от децата ползва 5% отстъпка от таксата за обучение за избрания курс.
Когато при записването се внесе годишната такса, се ползва 3% отстъпка.


Школа Веди си запазва правото за промени в условията.

 

 

в 1 СУ "Пенчо Славейков" София, ул. Стара планина 11 или оналйн
Всички права запазени. Веди © 2022