Справочник 2021

за кандидатстване след 7. клас

 

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за ПС - 27-28 май 2021 г.
2. Предоставяне на всеки ученик служебна бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от НВО с генериран входящ номер и код - получава се от училището преди изпитите.
3. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за ПС. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за ПС - до 07 юни 2021 г.
4. Провеждане на изпитите от НВО, както следва:
- български език и литература - 16 юни 2021 г. от 9.00 ч.
- математика - 18 юни 2021 г. от 9.00 ч.
5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
- изобразително изкуство - 21 юни 2021 г.
- музика - 22 юни 2021 г.
- спорт - 23-24 юни 2021 г.
6. Оценяване на изпитните работи от НВО - 19-27 юни 2021 г.
7. Обяваване на резултатите от изпитите за ПС - до 25 юни 2021 г.
8. Обявяване на резултатите от НВО - до 28 юни 2021 г.
9. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за ПС - до 01 юли 2021 г.
10. Издаване на свидетелство за завършено основно образование - до 02 юли 2021 г.
11. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. - 05-07 юли 2021 г.
12. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 13 юли 2021 г.
13. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втрори етап на класиране - до 16 юли 2021 г.
14. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20 юли 2021 г.
15. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22 юли 2021 г.
16. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. - 23 юли 2021 г.
17. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 -27 юли 2021 г.
18. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - 29 юли 2021 г.
19. Записване на приетите ученици на трери етап на класиране - 30 юли 2021 г.
20. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 02 август 2021 г.
21. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - Определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.
22. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием - до 14 септември 2021 г. вкл.

Внимание. Издателството не носи отговорност за промени или несъответствия в информацията, поместена в справочника, от какъвто и да е характер.

Справочник 2020
за кандидатстване след 7. клас
За да свалите справочника,
моля натиснете ТУК. 

Всички права запазени. Веди © 2021