7. клас   2021 / 2022 уч.г.


Записванията за 2021/2022 уч.г. са прекратени.

Курсове:
          - Основен курс - подготовка за изпитите след 7. клас
В група се обучават от 8 до 12 ученици.  Провежда се в събота или в неделя в 7 СУ.

О с н о в е н   к у р с
Основният курс е целогодишен и е ориентиран към изпитите за кандидатстване след 7. клас.
Записване и такса за обучение
     ОНЛАЙН,
     в офиса или
     на телефон 02-971-47-82 в работните дни от 9 до 17 часа
.
Записващите в офиса или по телефона тряба предварително да са прочели Общите условия и политика за обработване на личните данни.
Таксата за обучение е:
     3 вноски по 610 лева за курса по БЕЛ+математика;
     3 вноски по 370 лева за курса само по единия предмет.
Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и март.
Първото занятие е на 18. или 19. септември.
Продължителност на курса - 216 учебни часа (по 45 минути) за двата предмета или по 108 учебни часа за един предмет.
Време и място за провеждане:
     в събота или в неделя;
     в 7 СУ "Св. Седмочисленици", ул."Цар Ив. Шишман" №28;
      от 8.30 до 10. 45    и    от 11.15 до 13.30 – общо 6 учебни часа – по 3 уч.ч. за един предмет. 
Възможно е да има занятия, които да бъдат след обяд,  или в другия от дните събота и неделя или и в двата дни събота и неделя или в други неучебни дни. При невъзможност занятията да бъдат в присъствена форма, може да се проведат онлайн. При провеждане на избори, поради заетост на училищната сграда, предвидените занятия в дните за избори ще бъдат онлайн.
Входен тест и разпределение по групи 
На 6.VI.2021 г.(неделя) или
на 12.IX.2021 г. (неделя).
На входния тест се явяват ученици, които са записани за курс. Датата и часът се определят при записването, като датата се избира от учениците. Входният тест има за цел да установи нивото на знания на учениците. Тестът е върху учебния материял по български език и по математика, изучаван в 6. клас.
Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входния тест. В група се обучават от 8 до 12 ученици.
Денят (събота или неделя) се определя от разпределението по групи. 
В процеса на обучение се наблюдава работата на учениците и е възможно преместване на някои от тях в друга група.
За обучението
Учениците не заплащат материалите, свързани с учебния процес. Те получават сборници с тестове по БЕЛ и по математика, учебни книги и справочник за кандидатстването.
В курса на обучение се правят домашни, контролни работи и пробни изпити. В годишния график за занятия са включени два пробни изпита по БЕЛ и два по математика. Пробните изпити по БЕЛ се провеждат в събота, по математика - в неделя или в други неучебни дни. Пробните изпити по даден предмет са само за учениците, избрали да се обучават във Веди по този предмет. На пробните изпити не може да се явяват ученици, които не посещават курса по съответния предмет.
През годината се организират родителски срещи по групи с преподавателите на учениците. Обща родителска среща се провежда за консултации за кандидатстването след седми клас.
         
Преподаватели
Веди е избрала своя екип от преподаватели сред най-добрите в своята област. Те са и автори на сборниците, по които се обучават учениците. При нас работи изследователско звено и имаме създаден богат опит и методика за преподаване и тестови изпитвания, което ни определя челно място в подготовката на седмокласниците. Отличните резултати на нашите ученици на конкурсните изпити и класирането им в елитните гимназии доказват нашия професионализъм.
Отстъпки от таксата. Когато в една и съща учебна година се обучават две или повече деца от едно семейство, всяко от децата ползва 5% отстъпка от таксата за обучение за избрания курс.
Когато при записването се внесе годишната такса, се ползва 3% отстъпка.


Школа Веди си запазва правото за промени в условията.     Когато в една и съща учебна година се обучават две или повече деца от едно семейство, всяко от децата ползва 5% отстъпка от таксата за обучение за избрания курс.

Когато при записването се внесе годишната такса, се ползва 3% отстъпка.

Записванията за 2021/2022 уч.г. са пекратени.
Всички права запазени. Веди © 2021