7. клас   2019 / 2020 уч.г.

Курсове:
      - Предварителен курс - преговор на материала от 6. клас
      - Основен курс - подготовка за изпитите след 7. клас
В група се обучават до 12 ученици.  Провеждат се в събота или в неделя в 1 СУ или в 7 СУ.
П р е д в а р и т е л е н   к у р с
Характеристика на курса
Предварителният курс е независим от основния курс. Чрез него се прави преговор на материала, изучен в 6. клас. Учениците, които имат пропуски в усвояването на този материал, получават възможност да ги попълнят.
Записване и такса за обучение
     ОНЛАЙН, в офиса или на телефон 02-971-47-82 в работните дни от 9 до 17 часа.
Записващите в офиса или по телефона тряба предварително да са прочели Общите условия и политика за обработване на личните данни.
При записването се прави вноската за курса:
     230 лева за курса по БЕЛ+математика
     140 лева за курса само по единия предмет.
Продължителност на курса – 5 дни по 6 учебни часа (по 45 минути) на ден за двата предмета или по 3 учебни часа на ден за един предмет
Време и място на провеждане – от 26 до 30 август, в 1 СУ, от 8.30 до 13.30 часа, общо 6 учебни часа – по 3 уч.ч. за един предмет.

О с н о в е н   к у р с
Основният курс е целогодишен и е ориентиран към изпитите за кандидатстване след 7. клас.
Записване и такса за обучение
     ОНЛАЙН,
     в офиса или
     на телефон 02-971-47-82 в работните дни от 9 до 17 часа
.
Записващите в офиса или по телефона тряба предварително да са прочели Общите условия и политика за обработване на личните данни.
Таксата за обучение е:
     3 вноски по 560 лева за курса по БЕЛ+математика;
     3 вноски по 340 лева за курса само по единия предмет.
Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и март.
Входен тест и родителска среща
      на 9.VI. 2019 г. (неделя) или
      на 1. IX. 2019 г. (неделя).
Учениците се явяват на входния тест, след като се запишат.
Датата и часът за входния тест се определят при записването, като датата се избира от учениците
 
Още
 
  Входният тест има за цел да установи нивото на знания на учениците по български език и по математика. Тестът е върху най-основното от учебния материал, изучаван в 6. клас. Тестовите задачи са с избираем отговор и със свободен (отворен) отговор.  Тестът по български език не съдържа литературни въпроси. В тестовите въпроси по математика са включени само алгебрични примери (няма геометрични задачи). Общото време за работа е 50 минути.
По време на входния тест се провежда родителска среща с родителите (настойниците) на учениците.
Първото занятие е на 14. или 15. септември.
Продължителност на курса - 216 учебни часа (по 45 минути) за двата предмета или по 108 учебни часа за един предмет. Годишното разпределение на занятията по дати се получава при записването.
Време и място за провеждане:
      в събота или в неделя и при необходимост други неучебни дни;
      в 1 СУ или в 7 СУ;
      от 8.30 до 10. 45    и    от 11.15 до 13.30      –  общо 6 учебни часа – по 3 уч.ч. за един предмет. 
Забележка. Възможно е някои занятия да се проведат след обяд вместо сутрин или да се използват и други неучебни дни. За провеждане на пробните дни се използват два дни - единият за изпита по БЕЛ, другият за изпита по математика.
Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входния тест. 
Денят (събота или неделя) и училището (1 СУ или 7 СУ) се определят от разпределението по групи. 
В процеса на обучение се наблюдава работата на учениците и е възможно преместване на някои от тях в друга група.
Материали
Учениците не заплащат материалите, свързани с учебния процес. Те получават безплатно сборници с тестове по БЕЛ и по математика, справочник за кандидатстване след 7. клас и учебници, специално разработени за курса. 
                      
Преподаватели
Веди е избрала своя екип от преподаватели сред най-добрите в своята област. Те са и автори на сборниците, по които се обучават учениците. При нас работи изследователско звено и имаме създаден богат опит и методика за преподаване и тестови изпитвания, което ни определя челно място в подготовката на седмокласниците. Отличните резултати на нашите ученици на конкурсните изпити и класирането им в елитните гимназии доказват нашия професионализъм.
Характеристика на курса
Основният курс е насочен към изпитите по български език и литература и по математика след 7. клас. Материалите за курса са разработени от специалисти на Веди и те са само за учениците, избрали да се обучават в школата. На всяко занятие учениците получават домашна работа. Правят се контролни работи.
Провеждат се пробни изпити, които отговарят на изискванията за изпитите. Пробните изпити по даден предмет са само за учениците, избрали да се обучават във Веди по съответния предмет. На пробните изпити не може да се явяват ученици, които не посещават курса по съответния предмет.
За родителите
През учебната година се провеждат родителски срещи, на които родителите се запознават с постиженията и развитието на своето дете, получават разяснение за процедурата за кандидатстване.  
Всеки родител (настойник) получава достъп до информационната система на сайта, където може да следи съобщенията за отсъствия на ученика, съобщенията за посещения без домашна работа, графика и организацията на занятията. 
При отсъствие на ученик от занятие, родителите се  информират чрез профила на ученика в сайта и по ел. поща. 
 
      В края на курса се провеждат консултации за избор на училище и попълване на заявлението за класиране.
     


През учебната година се провеждат родителски срещи, на които родителите се запознават с постиженията и развитието на своето дете, получават разяснение за процедурата за кандидатстване.
При отсъствие на ученик от занятие, родителите се  информират чрез профила на ученика в сайта и по ел. поща.
Всички права запазени. Веди © 2020