7. клас   2022 / 2023 уч.г.


Курсове:
          - Основен курс - подготовка за изпитите след 7. клас, по БЕЛ и по математика.
В група се обучават от 8 до 12 ученици.  Провежда се в събота или в неделя в  1. СУ "Пенчо Славейков" София, ул. Стара планина 11 или онлайн.

О с н о в е н   к у р с
Основният курс е целогодишен и е ориентиран към изпитите за кандидатстване след 7. клас.
Записване и такса за обучение
     ОНЛАЙН,
     в офиса или
     на телефон
02-971-47-82 в работните дни от 9 до 17 часа.
Записващите в офиса или по телефона тряба предварително да са прочели Общите условия и политика за обработване на личните данни.
Таксата за обучение е:
     3 вноски по 670 лева за курса по БЕЛ+математика;
     3 вноски по 390 лева за курса само по единия предмет.
Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и март.

Продължителност на курса - 36 занятия по 6 учебни часа (по 45 минути) за двата предмета или по 3 учебни часа за един предмет.
Време и място за провеждане:
     в събота или в неделя;
     в  1. СУ "Пенчо Славейков" София, ул. Стара планина 11 или онлайн;
     от 8.30 до 10. 45    и    от 11.15 до 13.30 – общо 6 учебни часа – по 3 уч.ч. за един предмет. 
Възможно е (по изключение) да има занятия, които да бъдат след обяд,  или в двата дни събота и неделя, или в друго време.
Входен тест и разпределение по групи 
На 12.VI.2022 г.(неделя)
На входния тест се явяват ученици, които са записани за курс. Входният тест има за цел да установи нивото на знания на учениците. Тестът е върху учебния материал по български език и по математика, изучаван в 6. клас.
Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входния тест. В група се обучават от 8 до 12 ученици.
Денят (събота или неделя) се определя от разпределението по групи. 
В процеса на обучение се наблюдава работата на учениците и е възможно преместване на някои от тях в друга група.
За обучението
Учениците не заплащат материалите, свързани с учебния процес. Те получават сборници с тестове по БЕЛ и по математика, учебни книги и справочник за кандидатстването. Справочникът за кандидатстването излиза през месец май 2023 г
През годината се организират родителски срещи по групи с преподавателите на учениците. Обща родителска среща се провежда за консултации за кандидатстването след седми клас.   
Пробни изпити
Правят се шест пробни изпита (ПИ), три по БЕЛ и три по математика. По весеки предмет един от пробните изпити е в допълнителни дни, а два от тях са включени в графика за занятия, като по БЕЛ се провеждат в събота, а по математика - в неделя или в други дни.
На пробните изпити не може да се явяват ученици, които не посещават курса по съответния предмет.

Преподаватели
Веди е избрала своя екип от преподаватели сред най-добрите в своята област. Те са и автори на сборниците, по които се обучават учениците. При нас работи изследователско звено и имаме създаден богат опит и методика за преподаване и тестови изпитвания, което ни определя челно място в подготовката на седмокласниците. Отличните резултати на нашите ученици на конкурсните изпити и класирането им в елитните гимназии доказват нашия професионализъм.
Отстъпки от таксата. Когато в една и съща учебна година в курсовете на Веди се обучават две или повече деца от едно семейство, всяко от децата ползва 5% отстъпка от таксата за обучение за избрания курс.
Когато при записването се внесе годишната такса, се ползва 3% отстъпка.


Школа Веди си запазва правото за промени в условията.     онлайн
онлайн
Всички права запазени. Веди © 2022