7. клас   2023 / 2024 уч.г.
Няма свободни места в курсовете за 7. клас за 2023/2024 уч.г.


Основен курс - подготовка за изпитите след 7. клас, по БЕЛ и по математика.

     – Курс по БЕЛ + математика

     – Курс само по БЕЛ

     – Курс само по математика

     Записването започва от 1.05.2023 г.

     Записването може да направите:

     – онлайн през сайта www.vedi.bg;

     – на телефон 02 / 971-47-82 от 9 до 17 ч. в работните дни;

     – в офиса на адрес София ул. Александър Жендов № 6 ет.4 стая 421 от 9 до 17 ч. в работните дни.

Записващите в офиса или по телефона трябва предварително да са прочели Общите условия и политики на сайта www.vedi.bg.

Входен тест

Входните тестове се провеждат на 3., 4., 10. или 11. юни (по избор на ученика).
Учениците, които са пропуснали датите за входен тест, може да го направят по уговорка. Ученикът трябва предварително да е записан и да е направена първата вноска.

Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входните тестове. С разпределението се определя и денят за посещение (събота или неделя).

Входният тест по БЕЛ е само върху материала по граматика от 6. клас и продължава 20 минути. Входният тест по математика е само върху алгебричния материал (без стереометрия) от 6. клас. Продължава 20 минути. Учениците носят само химикалка.

Продължителност на курса и такса за обучение

Продължителността на курса общо по двата предмета БЕЛ и математика е 37 занятия по 6 уч.ч. по 45 минути или 222 уч.ч. за учебната година. Таксата за обучение се внася на три равни вноски по 740 лева или по 10 лв. за учебен час. (Приравнено към учебни часове по 40 минути продължителността на курса е 249,75 уч.ч. и 8,89 лв. за уч.ч. от 40 мин.)

Продължителността на курса само по единия предмет (БЕЛ или математика) е 37 занятия по 3 уч.ч. по 45 минути. Таксата за обучение се внася на три равни вноски по 420 лв.

В група се обучават от 8 до 12 ученици.

Цената включва обучението на учениците, материалите за обучение, провеждането на пробни изпити, Справочник 2024 за кандидатстването.

Курсовете се провеждат в събота или в неделя, като от 8:30 до 10:45 часа има занятия по единия предмет, половин час почивка и от 11:15 до 13:30 – занятия по другия предмет.

Когато е записан курс само по един от предметите, занятията се провеждат или от 8:30 до 10:45, или 11:15 до 13:30 в събота или в неделя.

Пробни изпити (ПИ)

През годината се провеждат 6 пробни изпита – 3 по БЕЛ и 3 по математика. На пробните изпити не може да се явяват ученици, които не посещават курса по съответния предмет.

Първият пробен изпит се провежда през месец март в деня събота или неделя, в който ученикът няма занятия. По-подробно обяснено, това означава, че ако ученикът посещава курса по БЕЛ в събота/неделя, той се явява на ПИ 1 по БЕЛ в неделя/събота същата седмица. Следващата седмица, ако ученикът посещава курса по математика в събота/неделя, той се явява на ПИ 1 по математика в неделя/събота на същата седмица. Така за провеждане на ПИ 1 по двата предмета са ангажирани и съботата, и неделята в две последователни седмици.

ПИ 2 и ПИ 3 се провеждат съответно през месеците април и май, като в една от съботите на месеца се провежда ПИ по БЕЛ, а в неделята (на същата седмица) се провежда ПИ по математика.

Точните дати за провеждане на пробните изпити се определят с годишния график, който се изпраща на родителите до второ занятие.

Място на провеждане

Курсовете се провеждат в 1 СУ „Пенчо Славейков” София ул. Стара планина № 11.

При заетост на училищната сграда поради провеждане на олимпиади, избори и други; при епидемия или пандемия или поради каквато и да е друга причина, поради която не може да се ползва училищната сграда, занятията може да се проведат по друго време или онлайн.

Материали за обучение

В цената са включени сборник по БЕЛ и сборник по математика (печатни издания на Веди); учебни книги по български език, по литература и по математика, специално разработени за курса. Материалите се раздават на учениците по време на занятията.

Преподаватели

Веди е избрала своя екип от преподаватели сред най-добрите в своята област. Те са и автори на сборниците, по които се обучават учениците. При нас работи изследователско звено и имаме създаден богат опит и методика за преподаване и тестови изпитвания, което ни определя челно място в подготовката на седмокласниците. Отличните резултати на нашите ученици на конкурсните изпити и класирането им в елитните гимназии доказват нашия професионализъм.

За родителите

На първото занятие учениците трябва да носят по БЕЛ две тетрадки голям формат, а по математика една тетрадка голям формат.

През годината се провеждат три родителски срещи с преподавателите на ученика.

Първата родителска среща се провежда по време на първото занятие от курса. Целта на срещата е изясняване на условията за работа през годината както пред родителите, така и пред учениците.

Втората и третата родителски срещи се провеждат съответно през месеците ноември/декември и февруари/март.

Преди всяка среща родителите се информират за точното време на провеждане.

След излизане на резултатите от изпитите се провежда обща среща за разясняване на процедурата по кандидатстването. Родителите получават и „Справочник 2024 за 7. клас”. който излиза в началото на месец май.

Учениците трябва да присъстват редовно на занятия. В случай, че се налага ученикът да отсъства, желателно е родителят да се обади в офиса. За пропуснато занятие консултации не се дават. Родителят поема ангажимента да вземе материалите, ако такива се предвиждат за това занятие и да се информира за зададената нова домашна работа.

Всеки родител има профил на сайта vedi.bg. Съобщенията, засягащи курса на обучение, се изпращат по имейла и са достъпни в профила на родителя.

Таксата за обучение е разделена на три равни вноски. Първата се прави при записването, втората – през ноември, третата – през март.

При записани два предмета всяка вноска е по 740 лв. При записан един предмет всяка вноска е по 420 лв.

Вноската може да се внесе

– събота и неделя (когато имаме занятия) в училището от 8:30 до 13:30 часа;

– от понеделник до петък в офиса от 9 до 17 часа;

– с банков превод:

Веди.БГ ЕООД

IBAN BG91BUIN95611000376652

Алианц Банк България АД   BIC BUINBGSF

Основание: Посочват се трите имена на ученика.

Когато вноската е направена с банков превод, ще получите писмо на Вашия e-mail за направеното плащане.

Отстъпки от таксата:

Когато в една и съща учебна година в курсовете на Веди се обучават две или повече деца от едно семейство, всяко от децата ползва 5% отстъпка от таксата за обучение за избрания курс.

Когато при записването се внесе годишната такса, се ползва 3% отстъпка.

 


Школа Веди си запазва правото за промени в условията.

   Няма свободни места в курсовете за 6. клас за 2023/2024 уч.г.
(когато имаме занятия)
Всички права запазени. Веди © 2023