7. клас   2024 / 2025 уч.г.


Основен курс - подготовка за изпитите след 7. клас, по БЕЛ и по математика.

     – Курс по БЕЛ + математика
     – Курс само по БЕЛ
     – Курс само по математика
     Записването започва от 8.05.2024 г.
     Записването може да направите:
     – онлайн през сайта vedi.bg ;
     – на телефон 02 / 971-47-82 от 9 до 17 ч. в работните дни;
     – в офиса на адрес София, ул. Александър Жендов № 6, ет.4, стая 421 от 9 до 17 ч. в работните дни.

Ако сте направили онлайн записване, системата ще Ви даде срок за внасяне на първата вноска. След получаване на плащането, ще Ви изпратим разпределението за входния тест.

Записващите в офиса или по телефона трябва предварително да са прочели Общите условия и политики на сайта vedi.bg.

Входен тест

На входен тест се явяват учениците, които са внесли първата вноска от таксата за обучение.

Входните тестове се провеждат на 1., 2., 15. или 16. юни.
Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входните тестове. С разпределението се определя и денят за посещение (събота или неделя).

Входният тест по БЕЛ е само върху материала по граматика от 6. клас и продължава 20 минути. Входният тест по математика е само върху алгебричния материал (без стереометрия) от 6. клас. Продължава 20 минути. Учениците носят само химикалка.

Продължителност на курса и такса за обучение

Продължителността на курса общо по двата предмета БЕЛ и математика е 37 занятия по 6 уч.ч. по 45 минути или 222 уч.ч. за учебната година. Таксата за обучение се внася на три равни вноски по 860 лева (11,62 за уч.ч. от 45 мин. или 10,33 за уч.ч. от 40 мин.).

Продължителността на курса само по единия предмет (БЕЛ или математика) е 37 занятия по 3 уч.ч. по 45 минути. Таксата за обучение се внася на три равни вноски по 450 лв.

Разпределението на вноските е следното - първата се прави при записването, втората – през ноември, третата – през март. Ученик, който не е направил първата вноска не се счита за записан.

Цената включва обучението на учениците, материалите за обучение (печатни издания и учебни книги), провеждането на пробни изпити, Справочник 2025 за кандидатстването.

Начало на курса, място и време на провеждане

Първото занятие е на 14/15 септември 2024 г.

Годишният график на занятията се раздава на първото занятие.

Курсовете се провеждат в 1 СУ „Пенчо Славейков”, София, ул. Стара планина № 11 в събота или в неделя, като
– от 8:30 до 10:45 часа има занятия по единия предмет,
– половин час почивка и
– от 11:15 до 13:30 – занятия по другия предмет.
Когато е записан курс само по един от предметите, занятията се провеждат или от 8:30 до 10:45, или 11:15 до 13:30 в събота или в неделя.

Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входните тестове. С разпределението се определя и денят за посещение (събота или неделя).

В група се обучават от 8 до 12 ученици.

При заетост на училищната сграда поради провеждане на олимпиади, избори и други; при епидемия или пандемия, или поради каквато и да е друга причина, поради която не може да се ползва училищната сграда, занятията може да се проведат по друго време или онлайн.

Пробни изпити (ПИ)

През годината се провеждат 6 пробни изпита – 3 по БЕЛ и 3 по математика. На пробните изпити не може да се явяват ученици, които не посещават курса по съответния предмет.

Първият пробен изпит се провежда през месец март. Пробен изпит 2 и 3 са съответно през април и май. Пробните изпити по БЕЛ се провеждат в съботата (на определената седмица) за всички ученици, записани за курса по БЕЛ. Пробните изпити по математика се провеждат в неделята (на същата седмица) за всички ученици, записани за курса по математика. Други занятия през тези дни няма.

Точните дати за провеждане на ПИ са определени в годишния график.

Материали за обучение

В цената са включени сборник по БЕЛ и сборник по математика (печатни издания на Веди); учебни книги по български език, по литература и по математика, специално разработени за курса. Материалите се раздават на учениците по време на занятията.
Материалите се носят на всяко занятие.

Преподаватели

Веди е избрала своя екип от преподаватели сред най-добрите в своята област. Те са и автори на сборниците, по които се обучават учениците. При нас работи изследователско звено и имаме създаден богат опит и методика за преподаване и тестови изпитвания, което ни определя челно място в подготовката на седмокласниците. Отличните резултати на нашите ученици на конкурсните изпити и класирането им в елитните гимназии доказват нашия професионализъм.

За родителите

На първото занятие учениците трябва да носят една тетрадка голям формат по БЕЛ и една по математика.

През годината се провеждат три родителски срещи с преподавателите на ученика.
Първата родителска среща се провежда по време на първото занятие от курса. Целта на срещата е изясняване на условията за работа през годината както пред родителите, така и пред учениците.
Втората и третата родителски срещи се провеждат съответно през месеците ноември/декември и февруари/март.
Преди всяка среща родителите се информират за точното време на провеждане.

След излизане на резултатите от изпитите се провежда обща среща за разясняване на процедурата по кандидатстването. Родителите получават и „Справочник 2025 за 7. клас”. който излиза в началото на месец май.

Учениците трябва да присъстват редовно на занятията. В случай, че се налага ученикът да отсъства, желателно е родителят да се обади в офиса. За пропуснато занятие консултации не се дават. Родителят поема ангажимента да вземе материалите, ако такива се предвиждат за това занятие и да се информира за зададената нова домашна работа.

Всеки родител има профил на сайта vedi.bg. Съобщенията, засягащи курса на обучение, се изпращат по имейла и са достъпни в профила на родителя.

Таксата за обучение е разделена на три равни вноски. Първата се прави при записването, втората – през ноември, третата – през март.

При записани два предмета всяка вноска е по 860 лв. При записан един предмет всяка вноска е по 450 лв.
Вноската може да се внесе:
– събота и неделя в училището (когато имаме занятия) от 8:30 до 13:30 часа;
– в офиса от 9 до 17 часа в работните дни;
– с банков превод:
Веди.БГ ЕООД
IBAN BG91BUIN95611000376652
Алианц Банк България АД   BIC BUINBGSF

Основание: Посочват се трите имена на ученика.

Когато вноската е направена с банков превод, ще получите писмо на Вашия e-mail за направеното плащане.

Отстъпки от таксата:
Когато в една и съща учебна година в курсовете на Веди се обучават две или повече деца от едно семейство, всяко от децата ползва 5% отстъпка от таксата за обучение за избрания курс.

Когато при записването се внесе годишната такса, се ползва 3% отстъпка.


Школа Веди си запазва правото за промени в условията.

   Веди е избрала своя екип от преподаватели сред най-добрите в своята област. Те са и автори на сборниците, по които се обучават учениците. При нас работи изследователско звено и имаме създаден богат опит и методика за преподаване и тестови изпитвания, което ни определя челно място в подготовката на седмокласниците. Отличните резултати на нашите ученици на конкурсните изпити и класирането им в елитните гимназии доказват нашия професионализъм.

На първото занятие учениците трябва да носят една тетрадка голям формат по БЕЛ и една по математика.

През годината се провеждат три родителски срещи с преподавателите на ученика.

Първата родителска среща се провежда по време на първото занятие от курса. Целта на срещата е изясняване на условията за работа през годината както пред родителите, така и пред учениците.

Втората и третата родителски срещи се провеждат съответно през месеците ноември/декември и февруари/март.

Преди всяка среща родителите се информират за точното време на провеждане.

След излизане на резултатите от изпитите се провежда обща среща за разясняване на процедурата по кандидатстването. Родителите получават и „Справочник 2025 за 7. клас”. който излиза в началото на месец май.

Учениците трябва да присъстват редовно на занятията. В случай, че се налага ученикът да отсъства, желателно е родителят да се обади в офиса. За пропуснато занятие консултации не се дават. Родителят поема ангажимента да вземе материалите, ако такива се предвиждат за това занятие и да се информира за зададената нова домашна работа.

Всеки родител има профил на сайта vedi.bg. Съобщенията, засягащи курса на обучение, се изпращат по имейла и са достъпни в профила на родителя.

Таксата за обучение е разделена на три равни вноски. Първата се прави при записването, втората – през ноември, третата – през март.

При записани два предмета всяка вноска е по 860 лв. При записан един предмет всяка вноска е по 450 лв.

Вноската може да се внесе

– събота и неделя в училището (когато имаме занятия) от 8:30 до 13:30 часа;

– в офиса от 9 до 17 часа в работните дни;

– с банков превод:

Веди.БГ ЕООД

IBAN  BG91BUIN95611000376652

Алианц Банк България АД   BIC BUINBGSF

Основание: Посочват се трите имена на ученика.

Когато вноската е направена с банков превод, ще получите писмо на Вашия e-mail за направеното плащане.

Всички права запазени. Веди © 2024