2021 / 2022 уч.г.
Такси за обучение в курсовете на Веди

6. клас
      БЕЛ + Математика - 3 вноски по 510 лева
      Само БЕЛ или само Математика - 3 вноски по 300 лева
7 клас - Основен курс
      БЕЛ + Математика - 3 вноски по 610 лева
      Само БЕЛ или само Математика - 3 вноски по 370 лева
12 клас - целогодишен курс
      Само БЕЛ или само Математика - 3 вноски по 460 лева
      За втори предмет - 3 вноски по 437 лева


Когато при записването се внесе годишната такса, се ползва 3% отстъпка

Банкова сметка
Веди БГ ЕООД
IBAN   BG91BUIN95611000376652
Алианц Банк България АД
BIC BUINBGSF

Основание - записват се трите имена на ученика


 

Всички права запазени. Веди © 2021