6. клас    2023 / 2024 уч.г.
Няма свободни места в курсовете за 6. клас за 2023/2024 уч.г.


Курсове:

     – Курс по БЕЛ + математика

     – Курс само по БЕЛ

     – Курс само по математика

     Записването започва от 1.05.2023 г.

     Записването може да направите:

     – онлайн през сайта www.vedi.bg;

     – на телефон 02 / 971-47-82 от 9 до 17 ч. в работните дни;

     – в офиса на адрес София ул. Александър Жендов, № 6, ет.4, стая 421, от 9 до 17 ч. в работните дни.

Записващите в офиса или по телефона трябва предварително да са прочели Общите условия и политики на сайта www.vedi.bg.

Входен тест

Входните тестове се провеждат на 3., 4., 10. или 11. юни (по избор на ученика).

Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входните тестове.

Входният тест по БЕЛ е само върху материала по граматика от 5. клас и продължава 20 минути. Входният тест по математика е само върху алгебричния материал (без геометрия) от 5. клас. Продължава 20 минути. Учениците носят само химикалка.

Продължителност на курса и такса за обучение

Продължителността на курса общо по двата предмета БЕЛ и математика е 30 занятия по 6 уч.ч. по 45 минути или 180 уч.ч. за учебната година. Таксата за обучение се внася на три равни вноски по 610 лева или по 10,17 лв. за учебен час. (Приравнено към учебни часове по 40 минути продължителността на курса е 202,5 уч.ч. и 9,04 лв. за уч.ч. от 40 мин.)

Продължителността на курса само по единия предмет (БЕЛ или математика) е 30 занятия по 3 уч.ч. по 45 минути. Таксата за обучение се внася на три равни вноски по 340 лв.

В група се обучават от 8 до 12 ученици.

Цената включва обучението на учениците и материалите за обучение.

Курсовете се провеждат в неделя, като от 8:30 до 10:45 часа има занятия по единия предмет, половин час почивка и от 11:15 до 13:30 – занятия по другия предмет.

Когато е записан курс само по един от предметите, занятията се провеждат или от 8:30 до 10:45, или 11:15 до 13:30.

Място на провеждане

Курсовете се провеждат в 1 СУ „Пенчо Славейков” София ул. Стара планина № 11.

При заетост на училищната сграда поради провеждане на олимпиади, избори и други; при епидемия или пандемия или поради каквато и да е друга причина, поради която не може да се ползва училищната сграда, занятията може да се проведат по друго време или онлайн.

Материали за обучение

В цената са включени сборник по БЕЛ и сборник по математика (печатни издания на Веди); учебни книги по български език и литература и по математика, специално разработени за курса. Материалите се раздават на учениците по време на занятията.

За родителите

На първото занятие учениците трябва да носят по БЕЛ две тетрадки голям формат, а по математика една тетрадка голям формат.

През годината се провеждат три родителски срещи с преподавателите на ученика.

Първата родителска среща се провежда по време на първото занятие от курса. Целта на срещата е изясняване на условията за работа през годината както пред родителите, така и пред учениците.

Втората и третата родителски срещи се провеждат съответно през месеците ноември/декември и февруари/март.

Преди всяка среща родителите се информират за точното време на провеждане.

Учениците трябва да присъстват редовно на занятия. В случай, че се налага ученикът да отсъства, желателно е родителят да се обади в офиса. За пропуснато занятие консултации не се дават. Родителят поема ангажимента да вземе материалите, ако такива се предвиждат за това занятие и да се информира за зададената нова домашна работа.

Всеки родител има профил на сайта vedi.bg. Съобщенията, засягащи курса на обучение, се изпращат по имейла и са достъпни в профила на родителя.

Таксата за обучение е разделена на три равни вноски. Първата се прави при записването, втората – през ноември, третата – през март.

При записани два предмета всяка вноска е по 610 лв. При записан един предмет всяка вноска е по 340 лв.

Вноската може да се внесе

– събота и неделя (когато имаме занятия) в училището от 8:30 до 13:30 часа;

– от понеделник до петък в офиса от 9 до 17 часа;

– с банков превод:

Веди.БГ ЕООД

IBAN BG91BUIN95611000376652

Алианц Банк България АД   BIC BUINBGSF

Основание: Посочват се трите имена на ученика.

Когато вноската е направена с банков превод, ще получите писмо на Вашия e-mail за направеното плащане.

Отстъпки от таксата:

Когато в една и съща учебна година в курсовете на Веди се обучават две или повече деца от едно семейство, всяко от децата ползва 5% отстъпка от таксата за обучение за избрания курс.

Когато при записването се внесе годишната такса, се ползва 3% отстъпка.

 


Школа Веди си запазва правото за промени в условията.

 

 

Курсове:

      – Курс по БЕЛ + математика

      – Курс само по БЕЛ

      – Курс само по математика

      Записването започва от 1.05.2023 г.

      Записването може да направите:

      – онлайн през сайта www.vedi.bg;

      – на телефон 02 / 971-47-82 от 9 до 17 ч. в работните дни;

      – в офиса на адрес София ул. Александър Жендов, № 6, ет.4, стая 421, от 9 до 17 ч. в работните дни.

Записващите в офиса или по телефона трябва предварително да са прочели Общите условия и политики на сайта www.vedi.bg.

Входен тест

Входните тестове се провеждат на  3., 4., 10. или 11. юни (по избор на ученика).

Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входните тестове.

Входният тест по БЕЛ е само върху материала  по граматика от 5. клас и продължава 20 минути. Входният тест по математика е само върху алгебричния материал (без геометрия) от 5. клас. Продължава 20 минути. Учениците носят само химикалка.

Продължителност на курса и такса за обучение

Продължителността на курса общо по двата предмета БЕЛ и математика е 30 занятия по 6 уч.ч. по 45 минути или 180 уч.ч. за учебната година. Таксата за обучение се внася на три равни вноски по 610 лева или по 10,17 лв. за учебен час. (Приравнено към учебни часове по 40 минути продължителността на курса е 202,5 уч.ч. и 9,04 лв. за уч.ч. от 40 мин.)

Продължителността на курса само по единия предмет (БЕЛ или математика) е 30 занятия по 3 уч.ч. по 45 минути. Таксата за обучение се внася на три равни вноски по 340 лв.

В група се обучават от 8 до 12 ученици.

Цената включва обучението на учениците и материалите за обучение.

Курсовете се провеждат в неделя, като от 8:30 до 10:45 часа има занятия по единия предмет, половин час почивка и от 11:15 до 13:30 – занятия по другия предмет.

Когато е записан курс само по един от предметите, занятията се провеждат или от 8:30 до 10:45, или 11:15 до 13:30.

Място на провеждане

Курсовете се провеждат в 1 СУ „Пенчо Славейков” София ул. Стара планина № 11.

При заетост на училищната сграда поради провеждане на олимпиади, избори и други; при епидемия или пандемия или поради каквато и да е друга причина, поради която не може да се ползва училищната сграда, занятията може да се проведат по друго време или онлайн.

Материали за обучение

В цената са включени сборник по БЕЛ и сборник по математика (печатни издания на Веди); учебни книги по български език и литература и по математика, специално разработени за курса. Материалите се раздават на учениците по време на занятията.

За родителите

На първото занятие учениците трябва да носят по БЕЛ две тетрадки голям формат, а по математика една тетрадка голям формат.

През годината се провеждат три родителски срещи с преподавателите на ученика.

Първата родителска среща се провежда по време на първото занятие от курса. Целта на срещата е изясняване на условията за работа през годината, както пред родителите така и пред учениците.

Втората и третата родителски срещи се провеждат съответно през месеците ноември/декември и февруари/март.

Преди всяка среща родителите се информират за точното време на провеждане.

Учениците трябва да присъстват редовно на занятия. В случай, че се налага ученикът да отсъства, желателно е родителят да се обади в офиса. За пропуснато занятие консултации не се дават. Родителят поема ангажимента да вземе материалите, ако такива се предвиждат за това занятие и да се информира за зададената нова домашна работа.

Всеки родител има профил на сайта vedi.bg. Съобщенията, засягащи курса на обучение, се изпращат по имейла и са достъпни в профила на родителя.

Таксата за обучение е разделена на три равни вноски. Първата се прави при записването, втората – през ноември, третата – през март.

При записани два предмета всяка вноска е по 610 лв. При записан един предмет всяка вноска е по 340 лв.

Вноската може да се внесе

– събота и неделя в училището от 8:30 до 13:30 часа;

– от понеделник до петък в офиса от 9 до 17 часа;

– с банков превод:

Веди.БГ ЕООД

IBAN  BG91BUIN95611000376652

Алианц Банк България АД   BIC BUINBGSF

Основание: Посочват се трите имена на ученика.

Когато вноската е направена с банков превод, ще получите писмо на Вашия e-mail за направеното плащане.

Отстъпки от таксата:

Когато в една и съща учебна година в курсовете на Веди се обучават две или повече деца от едно семейство, всяко от децата ползва 5% отстъпка от таксата за обучение за избрания курс.

Когато при записването се внесе годишната такса, се ползва 3% отстъпка.

Всички права запазени. Веди © 2023