6. клас    2021 / 2022 уч.г.


Записванията за 2021/2022 уч.г. са прекратени.

Курсове:
      - Курс по БЕЛ + математика
      - Курс само по БЕЛ
      - Курс само по математика
В група се обучават до 12 ученици.  Провеждат се в неделя в 7 СУ.
Записване и такса за обучение
     ОНЛАЙН,
     в офиса или 
     на телефон 02-971-47-82 в работните дни от 9 до 17 часа.
Записващите в офиса или по телефона тряба предварително да са прочели Общите условия и политика за обработване на личните данни.
Таксата за обучение е:
     3 вноски по 510 лева за курса по БЕЛ+математика
     3 вноски по 300 лева за курса само по единия предмет. 
Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари.
Първо занятие - е на 19 септември (неделя).
Продължителност на курса - 180 учебни часа (по 45 минути) за двата предмета или по 90 учебни часа за един предмет.
Време и място на провеждане – в неделя, в 7 СУ, от 8.30 до 13.30 часа, общо 6 учебни часа – по 3 уч.ч. за един предмет.
Възможно е да има занятия, които да бъдат след обяд или в събота, или в други неучебни дни. При невъзможност занятията да бъдат в присъствена форма, те може да се проведат онлайн. При провеждане на избори, поради заетост на училищната сграда, предвидените занятия в дните за избори ще бъдат онлайн.
Входен тест и разпределението по групи 
На 6.VI.2021 г. (неделя) или
на 12.IX.2021 г. (неделя).
На входния тест се явяват ученици, които са записани за курс. Датата и часът се определят при записването, като датата се избира от учениците.
Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входния тест.
В процеса на обучение се наблюдава работата на учениците и е възможно преместване на някои от тях в друга група.
За обучението
Учениците не заплащат материалите, свързани с учебния процес. Те получават сборник с тестове по БЕЛ, сборник с тестове по математика и учебни книги по БЕЛ и математика.
В курса се работи по учебните програми за 6. клас по БЕЛ и математика.
На всяко занятие учениците получават домашна работа. Правят се контролни работи.
Висококвалифицираните преподаватели, които работят във Веди, осигуряват на шестокласниците стабилна и трайна подготовка, която ще им бъде особено необходима в следващия клас, когато се подготвят за изпити.
През учебната година се провеждат родителски срещи по групи с преподавателите на учениците.
Отстъпка от таксата
Когато в една и съща учебна година се обучават две или повече деца от едно семейство, всяко от децата ползава 5% отстъпка от таксата за обучение за избания курс.
Когато при записването се внесе годишната такса се ползва 3% отстъпка.
Шестокласниците, записали курс във Веди, могат да ползват 5% отстъпка от цената на основния курс за 7. клас за следващата учебна година по съответния предмет, ако в 6. клас са посещавали курса до края.


Школа Веди си запазва правото за промени в условията.

 

 

Всеки родител (настойник) получава достъп до информационната система на сайта www.vedi.bg, където може да следи съобщенията за отсъствия на ученика, съобщенията за посещения без домашна работа, графика за занятия.
Всички права запазени. Веди © 2021