6. клас    2019 / 2020 уч.г.

Курсове:
      - Курс по БЕЛ + математика
      - Курс само по БЕЛ
      - Курс само по математика
В група се обучават до 12 ученици.  Провеждат се в неделя в 1 СУ.
Записване и такса за обучение
     ОНЛАЙН,
     в офиса или 
     на телефон 02-971-47-82 в работните дни от 9 до 17 часа.
Записващите в офиса или по телефона тряба предварително да са прочели Общите условия и политика за обработване на личните данни.
Таксата за обучение е:
     3 вноски по 470 лева за курса по БЕЛ+математика
     3 вноски по 280 лева за курса само по единия предмет. 
Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и март.
Входен тест и родителска среща
      на 9.VI. 2019 г. (неделя) или
      на 1. IX. 2019 г. (неделя). 
Учениците се явяват на входния тест, след като се запишат.
Датата и часът за входния тест се определят при записването, като датата се избира от учениците
   
Още
   
   Входният тест има за цел да установи нивото на знания на учениците по български език и по математика. Тестът е върху най-основното от учебния материал, изучаван в 5. клас. Тестовите задачи са с избираем отговор и със свободен (отворен) отговор.  По български език са включени тестови задачи върху езикови норми, изучавани в 5. клас. Не са включени литературни въпроси. В тестовите въпроси по математика са включени само алгебрични примери (няма геометрични задачи). Общото време за работа е 40 минути.  
 
По време на входния тест се провежда родителска среща с родителите (настойниците) на учениците.
Първо занятие - на 15 септември (неделя).
Продължителност на курса - 180 учебни часа (по 45 минути) за двата предмета или по 90 учебни часа за един предмет. Годишното разпределение на занятията по дати се получава при записването.
Време и място на провеждане – в неделя, в 1 СУ, от 8.30 до 13.30 часа, общо 6 учебни часа – по 3 уч.ч. за един предмет. При необходимост някои занятия може да се проведат след обяд или да се използват други неучебни дни.
Разпределението по групи се прави в зависимост от резултата на входния тест. 
Материали
Учениците не заплащат материалите, свързани с учебния процес.   
За обучението
В курса се работи по учебните програми за 6. клас по БЕЛ и математика. Учебните материали и методиката на преподаване са съобразени с възрастовите особености на учениците от 6. клас, поради което те работят с лекота, но същевременно с необходимата задълбоченост.
На всяко занятие учениците получават домашна работа. Правят се контролни работи.
Висококвалифицираните преподаватели, които работят във Веди, осигуряват на шестокласниците стабилна и трайна подготовка, която ще им бъде особено необходима в следващия клас, когато се подготвят за изпити.
За родителите
През учебната година се провеждат родителски срещи, на които родителите се запознават с постиженията и развитието на своето дете.
Всеки родител (настойник) получава достъп до информационната система на сайта www.vedi.bg, където може да следи съобщенията за отсъствия на ученика, съобщенията за посещения без домашна работа, графика и организацията за занятия.
При отсъствие на ученик от занятия родителите се  информират по елекронната поща.    
Всеки родител (настойник) получава достъп до информационната система на сайта www.vedi.bg, където може да следи съобщенията за отсъствия на ученика, съобщенията за посещения без домашна работа, графика за занятия.
Всички права запазени. Веди © 2020