Обратно към всички книги

7. клас Изпитни тестове по математика

7. клас Изпитни тестове по математика

Автори: Донка Гълъбова, д-р Веселка Христова, Иванка Кацарова, Павлина Динева, Светлана Илионова, Светослав Стаменов, Таня Илиева, Татяна Маркова

Цена: 7 лв.

Сборникът съдържа седем изпитни теста за НВО по математика в 7. клас. Тестовете са разработени по модела на МОН, като оценяването е съобразено с Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Всички тестове имат отговори и инструкция за оценяване. Включен е и примерен комплект формули.
Всички права запазени. Веди © 2024