Добре дошли на сайта на Веди!

Тук ще намерите:
      Информация за курсовете на Веди
      Справочна информация за кандидатстване след 7. клас
      Списък на книгите на издателство Веди


НОВО

Курсове
- Български език и литература (БЕЛ)
- Математика

Курсовете на Веди са сред най-търсените и успешни курсове.
Учениците придобиват трайни знания, което гарантира техния успех.
Почти всички наши ученици се записват по препоръка на бившите ни ученици.

 Предимствата на школа Веди
- Малки групи, позволяващи индивидуална работа с всеки ученик.
- Входни тестове - разпределяне на учениците по близко ниво на знания в началото на курса. Такъв подход гарантира успешното обучение в групите.
- Единна програма и материали за всички групи. Методика, съобразена с нивото на конкретната група.
- Учебни книги, специално разработени за всички групи от експерти на школата. Насочени са към конкретната подготовка и са само за учениците, които се обучават във Веди.
- Печатни материали - сборници на издателството за съответния клас, безплатно за всеки ученик.
- Домашни и контролни работи - на всяко занятие се задава домашна работа. Периодично се правят контролни работи.
- Пробни изпити за 7. и 12. клас - най-успешните разработки, точно обхващащи учебно-изпитната програма и напълно съобразени с форматите на изпитите. Пробните изпити са само за ученици, обучаващи се във Веди.
- Преподавателите - отлични специалисти и методици, които са и автори на сборниците на издателството.
- Постоянна връзка с родителите
        Информационна система на сайта на Веди.
        Организиране на родителски срещи с преподавателите.
        За седмокласниците – обща среща за консултации за кандидатстването след седми клас.

Издателство
Веди издава учебно-помощна литература.
Книгите на Веди за ученици способстват за създаване на практически умения, необходими за овладяване на училищния материал и подготовка за контролни изпитвания. Предложените материали в сборниците на издателството гарантират успешното представяне на изпитите след 7. и 12. клас.
Веди предлага и книги по математика за студенти.

Общи условия и политика за обработване на лични данни.

 

Всички права запазени. Веди © 2024